Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden van de basketbal technisch gerelateerde zaken. De taken zijn voornamelijk gericht op het zo goed mogelijk laten verlopen van technische zaken zoals teamindelingen, trainingsschema, trainer/coaches, wedstrijdofficials etc, binnen kaders vastgesteld door het bestuur.

Voor contact met de TC: tc@divinebasketball.nl

TC-coördinator

pasfoto
Jerry Gillis (waarnemend)

Jeugd coördinator

pasfoto
Susanne Kruger

Senioren coördinator

pasfoto
Giannini Olieberg

Opleiding

pasfoto
Marilyn Wehl
Tafelcursussen, opleiden van nieuwe scheidsrechters, begeleiden van jonge scheidsrechters en benoeming scheidrechters voor de landelijke teams

Beheer trainingsmaterialen

pasfoto
Nick Assenbroek