Financiële regelingen

Om de contributie voor hun kind te kunnen betalen, komen ouders met een minimaal inkomen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor één van de onderstaande regelingen.

1. Jeugdsportfonds Rotterdam

“Alle kinderen moeten kunnen sporten”. Dat is het motto van het Jeugdsportfonds.

Voor Rotterdamse kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Waarbij het gezinsinkomen niet meer is dan 120% van het wettelijk geldende minimum.

Vergoeding

Een vergoeding voor de contributie van een sportvereniging van maximaal € 225,-.

Hoe?

Via een intermediair kan een aanvraag worden ingediend. Het Jeugdsportfonds draagt verder zorg voor de betaling van de factuur. U dient zelf een intermediair te vinden die kan tekenen voor de aanvraag. Dit kan een leerkracht op school zijn, de huisarts of een medewerker van Bureau Jeugdzorg.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op www.jeugdsportfonds.nl/rotterdam

2. Stichting Meedoen In Rotterdam

Voor wie?

Stichting Meedoen In Rotterdam steunt schoolgaande kinderen (4 tot 18 jaar) van ouders met lage inkomens.

Wat?

Meedoen In Rotterdam treedt op als intermediair voor het Jeugdsportfonds Rotterdam. Er volgt eerst een huisbezoek. Alleen de kosten van een lopend seizoen of schooljaar komen voor vergoeding in aanmerking.

Hoe?

Een aanvraag voor een huisbezoek kan worden ingediend door het versturen van het digitale aanvraagformulier op www.meedoeninrotterdam.nl of tijdens het telefonische spreekuur op 010-240 01 89.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op www.meedoeninrotterdam.nl

3. Kindertoelage

Voor wie?

Ouders van kinderen van 4 tot en met 17 jaar met een minimum inkomen.

Wat?

Een vergoeding voor de contributie van een sportvereniging.
Deze regeling valt onder de Bijzonder Bijstand.
Hoogte van het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Hoe?

Na het aanvragen van de regeling kunnen ouders die in aanmerking komen, het geld gestort krijgen via SoZaWe.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen via het algemene telefoonnummer van de gemeente Rotterdam: 14 010.

4. Rotterdampas

Voor wie?

Met de Rotterdampas kan ieder kind van 6 tot en met 17 jaar € 25,- korting op de jaarcontributie krijgen.

Wat?

De prijs voor een Rotterdampas varieert en is maximaal € 60,- (prijs 2013). Veder is de prijs afhankelijk van woonplaats, leeftijd, inkomen en gezinssituatie.

Hoe?

Stuur onder vermelding van naam en lidnummer via de mail een kopie van de Rotterdampas naar financiën@divinebasketball.nl. U krijgt dan een bevestiging van de korting van € 25,- en het bedrag dat u nog dient over te maken. Divine regelt het verder met Rotterdampas.
Let op, per seizoen kan de Rotterdampaskorting bij één sportvereniging worden aangevraagd. Leden van Divine kunnen dus alleen voor Rotterdampaskorting in aanmerking komen als zij deze voor het lopende seizoen niet al hebben aangevraagd bij een andere vereniging.

Meer informatie

Voor een overzicht van de deelnemende verenigingen kunt u terecht op de website van Rotterdampas www.rotterdampas.nl of bellen naar 010-4984666.