Vervoersbijdragen voor uitwedstrijden

Voor jeugd uitwedstrijden zijn er natuurlijk altijd ouders nodig die moeten rijden. Het zijn vaak dezelfde ouders/verzorgers of leden die het vervoer van hun kind en diens teamgenoten naar de uitwedstrijden verzorgen. Daarom is door de vereniging een algemene regeling getroffen voor de vervoersbijdragen. Elk team gaat gezamenlijk naar uitwedstrijden en iedere speler die meegaat naar een uitwedstrijd dient bij te dragen in de reiskosten.

Reiskosten

Er geldt een vast bedrag per kilometer als vergoeding, namelijk €0,19. Voor alle teams is dit bedrag gelijk zodat er geen verschillen zijn bij de teams voor dezelfde uitwedstrijden. Het bedrag per speler hangt natuurlijk af van hoeveel spelers in het team zitten, het aantal meerijders en het aantal auto’s dat hier voor moet rijden. In het wedstrijden-overzicht zie je een link naar de reiskostenberekening. Het enige wat je nog moet te doen is het aantal spelers, meerijders en auto’s wat van toepassingen is in te vullen.
• Wie rijdt tegen een vergoeding, moet OOK voor zijn/haar dochter betalen.
• Wie rijdt zonder een vergoeding, hoeft voor zijn/haar dochter NIET te betalen.
• Ga altijd uit van het minimale benodigde aantal auto’s om de spelers te vervoeren.

Als er niet betaald wordt

Als een speler niet betaalt dan kan de coach besluiten de desbetreffende speler niet mee te laten gaan naar de uitwedstrijd. Dit kan ook gevolgen hebben voor de eerstvolgende thuiswedstrijd.

Als de vergoeding niet gewenst is

Als een ouder/verzorger of lid de reiskostenvergoeding niet wenst, wordt het te betalen bedrag herberekend op basis van het resterende aantal auto’s, en het aantal spelers en meerijders minus de spelende kinderen van en meerijders die horen bij die bewuste ouder/verzorger of lid.