Team


PEANUTS   

Coach

   Ann Lemmers

Assistent coach

    Johleesa Ruffin en Olithel Kartodimedjo

Trainingstijden

wo 16.00-17.00 Oostervant, veld 1


DUNKERS   

Coach

   Matthew Schenkhuizen

Assistent coach

    Richard Scalzo

Trainingstijden

wo 18.00-19.00 Oostervant, veld 1


XU10-1   Gemengd U10 1

Coach

   Miranda Asbai

Assistent coach

    Olithel Kartodimedjo

Trainingstijden

ma 17.00-18.00 Oostervant, veld 2
wo 16.00-17.00 Oostervant, veld 2


XU10-2   

Coach

   Vacature

Assistent coach

    Vacature

Trainingstijden

ma 17.00-18.00 Oostervant, veld 2
wo 16.00-17.00 Oostervant, veld 2


VU12-1   

Coach

   Susanne Kruger

Assistent coach

    Shirley Piret en Zoë Lisboa

Trainingstijden

ma 17.00-18.00 Oostervant, veld 3
wo 16.00-17.00 Oostervant, veld 3


VU14-1   Vrouwen U14 1

Coach

   Susanne Kruger

Assistent coach

    Fleur Muller

Trainingstijden

ma 18.00-19.00 Oostervant, veld 3
wo 17.00-18.15 Oostervant, veld 3


VU16-1   Vrouwen U16 1

Coach

   Dennis Blijd

Assistent coach

    Luis Lisboa

Trainingstijden

ma 18.00-19.15 Oostervant, zaal E
wo 18.15-19.30 Oostervant, veld 2


VU18-1   Vrouwen U18 1

Coach

   Eveline Bart-Wijnaldum

Assistent coach

   

Trainingstijden

ma 18.00-19.15 Wolfert van Borselen, veld 3
wo 19.30-20.45 Oostervant, veld 3


VSE-1   Vrouwen Senioren 1

Coach

   Vanildo Cordoso

Assistent coach

    Emerson Specht

Trainingstijden

ma 20.45-22.00 Oostervant, zaal E
do 19.00-20.30 Wolfert van Borselen, veld 3


VSE-2   Vrouwen Senioren 2

Coach

   Vanildo Cordoso

Assistent coach

    Emerson Specht

Trainingstijden

ma 19.15-20.45 Oostervant, zaal E
wo 20.45-22.00 Oostervant, veld 3


XU12-1   Gemengd U12 1

Coach

   Nick Assenbroek

Assistent coach

    Marco Noordijk en Ibrahim Avci

Trainingstijden

ma 17.00-18.30 Oostervant, veld 1
wo 17.00-18.15 Oostervant, veld 2


XU12-2   Gemengd U12 2

Coach

   Johleesa Ruffin

Assistent coach

    Vacature

Trainingstijden

ma 17.00-18.00 Oostervant, zaal E
wo 16.00-17.00 Oostervant, veld 1


MU14-1   Mannen U14 1

Coach

   Alphert Blackman

Assistent coach

   

Trainingstijden

ma 18.30-20.00 Oostervant, veld 1
di 17.30-19.00 Oostervant, veld 1
do 17.00-18.30 Oostervant, veld 2


XU14-2   Gemengd U14 2

Coach

   Susanne Kruger

Assistent coach

    Vacature

Trainingstijden

ma 19.00-20.00 Oostervant, veld 3
wo 18.00-19.30 Oostervant, veld 3


XU14-3   Gemengd U14 3

Coach

   Doriani Oliveira Pina

Assistent coach

    Kenneth Kuil

Trainingstijden

ma 18.00-19.00 Oostervant, veld 2
do 17.00-18.30 Oostervant, veld 1


MU16-1   Mannen U16 1

Coach

   Sidney Fortes

Assistent coach

    Vacature

Trainingstijden

ma 18.00-19.30 Wolfert van Borselen, veld 4
di 17.30-19.00 Oostervant, veld 3
do 18.30-20.00 Oostervant, veld 3


MU16-2   Mannen U16 2

Coach

   Cedinio Baly

Assistent coach

    Vacature

Trainingstijden

ma 19.30-20.45 Wolfert van Borselen, veld 4
wo 19.30-20.45 Oostervant, veld 2


MU16-3   Mannen U16 3

Coach

   Kenneth Kuil

Assistent coach

    Doriani Oliveira Pina

Trainingstijden

ma 19.00-20.00 Oostervant, veld 2
do 18.30-20.00 Oostervant, veld 1


MU18-1   Mannen U18 1

Coach

   Charlie Dennen

Assistent coach

    Jerry Gillis

Trainingstijden

ma 20.30-22.00 Wolfert van Borselen, veld 3
wo 19.00-20.30 Oostervant, veld 1
do 20.30-22.00 Wolfert van Borselen, veld 4


MU18-2   Mannen U18 2

Coach

   Jerry Gillis

Assistent coach

    Charlie Dennen

Trainingstijden

ma 19.15-20.30 Wolfert van Borselen, veld3
do 19.00-20.30 Wolfert van Borselen, veld 4


MU20-1   Mannen U20 1

Coach

   Bryan Klas

Assistent coach

    Ricardo Valies

Trainingstijden

ma 20.45-22.15 Wolfert van Borselen, veld 4
wo 20.30-22.00 Oostervant, veld 1
do 20.30-22.00 Wolfert van Borselen, veld 3


MSE-1   Mannen Senioren 1

Coach

   Cedinio Baly

Assistent coach

    Vacature

Trainingstijden

ma 21.15-22.45 Wolfert van Borselen veld 2
wo 20.45-22.00 Oostervant, veld 2


RECREANTEN   

Coach

   

Assistent coach

   

Trainingstijden

do 21.30-22.30 Oostervant, zaal E