Leden

Kom twee keer gratis meetrainen

Geïnteresseerden kunnen bij Divine twee keer gratis meetrainen om te kijken of basketball en de vereniging iets voor hen is. We hebben alleen wel een wachtlijst voor de meeste teams. Neem via info@divinebasketball.nl contact op met het secretariaat van de vereniging om te vragen wat de mogelijkheden zijn.

Aanmeldingsformulier

Aanmelden gaat via het aanmeldingsformulier. Dit formulier is te verkrijgen door een e-mail te sturen aan info@divinebasketball.nl. Ieder lid dat zich inschrijft, dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement. De kosten voor inschrijven en de Contributie zijn te vinden op de pagina Contributie.

Let op! Als je je inschrijft bij basketballvereniging Divine, ben je verplicht tot het betalen van contributie en schrijf je je in voor een heel seizoen. Het lidmaatschap gaat in als we de inschrijfkosten de aanbetaling op de contributie van € 50,00 hebben ontvangen op rekeningnummer NL12 INGB 0001 6200 92 t.n.v. Divine Basketball onder vermelding van ‘aanbetaling contributie (naam)’.

Uitschrijving

Een seizoen loopt van augustus tot mei. Het lidmaatschap loopt automatisch door. Uitschrijving kan door middel van het sturen van een email naar info@divinebasketball.nl. Uitschrijven kan tot 1 mei van het lopende seizoen voor het daarop volgende seizoen.