Technische commissie

De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden van de basketballtechnische zaken. De taken zijn voornamelijk gericht op het zo goed mogelijk laten verlopen van technische zaken zoals teamindelingen, trainingsschema, trainers/coaches en wedstrijdofficials, binnen de kaders die de ALV hiervoor heeft vastgesteld. 

Voor contact met de TC: tc@divinebasketball.nl

Jerry Gillis

Susanne Kruger

Eveline Bart-Wijnaldum
Tafelcursussen, opleiden van nieuwe scheidsrechters, begeleiden van beginnende scheidsrechters en benoeming scheidrechters voor de landelijke team

Nick Assenbroek

Jerry Gillis

Susanne Kruger

Eveline Bart-Wijnaldum
Tafelcursussen, opleiden van nieuwe scheidsrechters, begeleiden van beginnende scheidsrechters en benoeming scheidrechters voor de landelijke team

Nick Assenbroek