Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden van de basketbal technisch gerelateerde zaken. De taken zijn voornamelijk gericht op het zo goed mogelijk laten verlopen van technische zaken zoals teamindelingen, trainingsschema, trainer/coaches, wedstrijdofficials etc, binnen kaders vastgesteld door het bestuur.

Voor contact met de TC: tc@divinebasketball.nl

TC-coördinator

pasfoto
Jerry Gillis

Jeugd coördinator

pasfoto
Susanne Kruger

Opleiding

pasfoto
Eveline Bart-Wijnaldum
Tafelcursussen, opleiden van nieuwe scheidsrechters, begeleiden van beginnende scheidsrechters en benoeming scheidrechters voor de landelijke teams

Algemeen lid

pasfoto
Nick Assenbroek