Clubtenues

Clubtenues

Teams tot en met U18 worden voorzien van Divine clubtenues. De clubtenues worden door de vereniging voor de duur van het wedstrijdseizoen ter beschikking gesteld aan de spelers maar blijven eigendom van de vereniging.

Voor leden in deze leeftijdsgroepen is het niet mogelijk om een eigen tenue te bestellen. Gaat uw kind naar een nieuw team, dan krijgt het een tenue van dat team. Per seizoen zal de coach afhankelijk van de beschikbare maten bepalen welk nummer naar welke speler gaat.
Een tenue huren kost € 15 per seizoen. De landelijke teams worden ook voorzien van een shooting shirt. Tenue + shooting shirt huren per seizoen kost € 20 per seizoen.

Taken en verantwoordelijkheden

Spelers zijn zuinig op het tenue dat zij in bruikleen hebben van de vereniging, wassen het na iedere wedstrijd volgens de voorschriften en zorgen dat het niet beschadigt of kwijt raakt.
Na de laatste wedstrijd leveren alle spelers hun tenue weer in bij hun coach.
Eigen tenues Senioren heren/dames
Bij de seniorenteams moeten de leden zelf een shirt kopen bij de vereniging. Een nieuw tenue kost €35,-.

Clubkleding bestellen

Stuur een mail naar info@divinebasketball.nl met een verzoek om een tenue met daarbij je naam, je maat en je gewenste nummer.
We hebben bij Divine de nummers 5 t/m 33. Of je gewenste maat en nummer beschikbaar zijn, hangt af van de tenuevoorraad.

Zorg dat het nummer goed is afgestemd met je teamgenoten, denk daarbij ook aan bankspelers.
Maak € 35,00 over op de rekening van Divine: NL12 INGB 0001 6200 92 t.n.v. Basketballvereniging Divine Rotterdam.
Voer bij de omschrijving je naam, je maat en je gewenste nummer in.