ALV

De ALV is de Algemene Ledenvergadering van Divine. Deze vergadert één keer per jaar.  Alle leden van de vereniging zijn welkom en hebben stemrecht bij de ALV.  Minderjarige leden worden vertegenwoordigd door hun ouders.

ALV 2021

De ALV 2021 vindt plaats op  dinsdag 13 juli 2021 van 19.30-21.00 met één vertegenwoordiger per team in de partyzaal van Oostervant. De jeugdteams worden vertegenwoordigd door één ouder per team, de seniorenteams door één speler per team.

Agenda en bijlagen

De volgende besluiten staan op de agenda, met de daarbij behorende bijlagen: