ALV

De ALV is de Algemene Ledenvergadering van Divine. Deze vergadert één keer per jaar.  Alle leden van de vereniging zijn welkom en hebben stemrecht bij de ALV.  Minderjarige leden worden vertegenwoordigd door hun ouders. Vanwege corona heeft dit jaar nog geen ALV plaatsgevonden. Maar we hebben er wel een georganiseerd.

ALV 2020

De laatste ALV vond plaats op donderdag 22 oktober 2020 van 20.30-21.30 via Teams met één vertegenwoordiger per team. De jeugdteams werden vertegenwoordigd door één ouder per team, de seniorenteams door één speler per team.

Agenda en bijlagen

Er stonden verschillende besluiten op de agenda, met daarbij de volgende bijlagen:

Concept verslag

Het concept verslag van de ALV op 22 oktober 2020 is beschikbaar en wordt vastgesteld tijdens de volgende ALV.

De ALV heeft op 22 oktober 2020 besloten:

  • Het verslag van de ALV op 29 juni 2019 vast te stellen.
  • In te stemmen met de jaarrekeningen 2018-2019 en 2019-2020 en de penningmeester hiervoor decharge te verlenen.
  • In te stemmen met de voorgestelde contributieverhoging 2020-2021 (2,6% indexering voor alle leden en voor de landelijk spelende leden € 50).
  • De volgende bestuursleden te benoemen: Maureen Mollis als voorzitter, Félice Adams als secretaris en Sanne van de Bovenkamp als wedstrijdsecretaris.

Corona en de financiën van Divine

We hebben in het bijzonder stil gestaan bij de gevolgen van de coronamaatregelen en de financiën van Divine. Tot nu toe lopen sinds corona is begonnen alle kosten van Divine gewoon door. We hebben nog geen zicht op eventuele teruggaven. Als Oostervant nog huur restitueert over 2019-2020 en/of 2020-2021 vanwege door corona niet gebruikte zaalruimte, besluit de volgende ALV wat hiermee gebeurt.